Hội thảo

GYNELAST - KEM NGỪA RẠN DA ĐỘC ĐÁO TỪ PHÁP HIỆU QUẢ SAU 21 NGÀY SỬ DỤNG

GYNELAST - KEM NGỪA RẠN DA ĐỘC ĐÁO TỪ PHÁP HIỆU QUẢ SAU 21 NGÀY SỬ DỤNG

Dr. Philipe Caron - CEO Tập đoàn Dược phẩm Densmore phân tích về kem ngừa rạn da Gynelast